Länkar

Här hittar du länkar relaterade till musikerförbundets verksamhetsområde. Mejla gärna redaktionen(at)musikerforbundet.se om du tipsa om en länk!

 

Fackliga organisationer

British Musicians Union (MU)
Dansk Musikerforbund (DMF)
International Federation of Musicians (FIM)
Finska Musikerförbundet
Landsorganisationen (LO)
Norska Musikerförbundet (MFO)
Nordisk musikerunion (NMU)
Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf)
Teaterförbundet (TF)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Upphovsrätt

Bildkonst upphovsrätt i Sverige (Bus)
Bonus Presskopia
Copyswede
Nordisk copyright bureau (NCB)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (Sami)
Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap)
Svenska musikförläggareföreningen (SMFF)
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (Stim)

Intresseverksamhet (kultur)

Föreningen svenska tonsättare (FST)
Export Music Sweden (ExMS)
International Artists Organisation (IAO)
Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD)
Svensk musik
Svensk jazz 
Swedish Sound Engineers Society (SSES)

Kulturpolitik och kulturstöd

Framtidens kultur
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (Klys)
Konstnärsnämnden
Statens kulturråd

Statens musikverk
Databasen för kulturpolitisk forskning

Riksdagen och statliga verk

Arbetslivsinstitutet
Försäkringskassan
Kommuner och landsting
Riksdagen
Skolverket
Skatteverket

Musikförmedling

AF Kultur och media
AMA (Musikerförbundets faktureringsservice)

Arbetsgivarpart (musik och kultur)

International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi)
Svensk Scenkonst
Sveriges Biografägareförbund
Svenska oberoende musikproducenter (SOM)

Visita

Musikhögskolor

Göteborg
Ingesund
Malmö
Piteå
Stockholm
Örebro

Medier, affärer e t c

4Sound
Billboard
Deluxe Musik
Fuzz
Gitarrforum
Groove
Arbetet (fd Lo Tidningen)
MM
Musikindustrin
Studio

Diverse

ABF
Erik Sahlström Institutet (Folkmusik)
Kungliga Bibliotekets databas
Musikmuseet
Pro-music.org (legala fildelningssajter)
Statens ljud- och bildarkiv

----------------------------------------------