Hur besluten fattas

 

Avdelningarna

Musikerförbundets förtroendemannaorganisation utgörs av medlemmarna, som alla tillhör en lokalavdelning. I varje avdelning finns en avdelningsstyrelse som bedriver regionalt fackligt arbete. Här utses även ledamöter till förbundsmötet.

Vid behov hålls ordförandekonferenser där lokalavdelningarnas ordföranden diskuterar aktuella frågor.

 

Förbundsmötet

Till förbundsmötet, som är högsta beslutande organ, skickar alla avdelningar sina valda ombud. De beslutar om vilka frågor förbundet ska koncentrera sitt arbete på de närmaste året och hur medlemsavgiften ska se ut. På förbundsmötena fattas även beslut om exempelvis stadgeändringar och ekonomifrågor.

Enskilda medlemmar kan också skicka in motioner (förslag). 

Förbundsmötet sker varje år i maj.

 

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är Musikerförbundets styrande organ. Den styr verksamheten mellan förbundsmötena och ser till att de beslut som fattats av förbundsmötet förverkligas.

Ledamöterna väljs på förbundsmötet. Hälften väljs vartannat år. 

 

Tjänstemän

Till sin hjälp har medlemmarna och förbundsstyrelsen ett kansli med anställda tjänstemän som bedriver förbundets verksamhet.

 

Musikerförbundet är partipolitiskt obundet men verkar för medlemmarnas fackliga intressen på det kultur- och arbetsmarknadspolitiska området samt i bransch- och yrkesfrågor.