Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem FAQ

fredag24 maj 2024

Vanligt förekommande frågor

 

Vad är Musikerförbundet?

Vi är ett fackförbund för yrkesverksamma inom musikbranschen. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället. Det är medlemmarna själva som genom att sammansluta sig utgör grunden för ett fackförbund. De bestämmer vad som är viktigt att arbeta med och vad förbundet ska göra för att förbättra medlemmarnas arbetssituation. Det som skiljer Musikerförbundet från till exempel intresseföreningar och andra organisationer inom musikområdet är att vi

 • uppbär kollektivavtal
 • företräder medlemmarnas rättigheter enligt upphovsrättslagen.

Hur gör jag för att bli medlem?

Det enklaste är att fylla i en medlemsansökan online. Du kan också skriva ut en ansökan och skicka per post. Passa på att göra en autogiroamälan så sparar du 35 kronor i aviseringsavgift!

Vad kostar ett medlemskap?

Det beror på vilken medlemskategori det är.

 • A-medlem: 325 kr per månad.
 • D-medlem: 195 kr per månad.
 • F-medlem: 155 kr per månad + en avdragsgill serviceavgift till tjänsten Företagsservice på 188 kr per månad exklusive moms.
 • S-medlem: 75 kr per månad.
 • U-medlem (för personer under 25 år): gratis.

Läs mer om medlemskategorier och avgifter här.

Jag fattar inte vad det står i avtalet. Kan ni hjälpa mig?

Ja. Som medlem i kategori A, F och D har du rätt till gratis rådgivning kring dina avtal.

Kan jag få hjälp i förhandlingarna med skivbolaget?

Ja. Om du är du A-, F- eller D-medlem har du rätt till förhandlingshjälp.

Varför ska jag vända mig till just Musikerförbundet för juridisk service kring mina avtal?

Musikerförbundet är den största aktören i Sverige när det gäller rådgivning och förhandling kring individuella musikbranschavtal. Våra jurister har lång erfarenhet och branschspecifik kompetens. Dessutom är servicen gratis för medlemmar. (Icke medlemmar betalar 1 800 kr/tim + moms, minimidebitering 3 timmar.)

Hur lång är skyddstiden för mina låtar?

För upphovspersoner gäller skyddstiden till och med 70 år efter hans/hennes död.

Vad gäller om jag vill sampla en artist och använda i min låt?

Du måste ha tillstånd från den som äger rättigheterna till inspelningen (vanligen ett grammofonbolag) och från kompositören eller dennes företrädare (vanligen ett förlag).

Betalar utländska arbetsgivare in sociala avgifter om man jobbar utomlands som musiker?

Svenska musiker kan få ett E101-intyg hos Försäkringskassan att visa upp för utländska arbetsgivare. Intyget går ut på att musikerna ska omfattas av den svenska socialförsäkringen istället för den utländska. Avgifterna ska då betalas i Sverige (normalt av arbetsgivaren).

Har musikerna inget intyg betalas avgifterna i stället i utlandet. Om det är inom EU kan en överföring av de inbetalda sociala avgifterna sedan göras.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan facket och arbetsgivaren. Här fastslås löner och anställningsvillkor. Om en konflikt uppstår mellan dig och din chef kan det vara svårt att själv tala för sin sak. I en sådan situation är Musikerförbundet och kollektivavtalet din trygghet.

Kan jag bli medlem om jag är deltidsmusiker?

Ja. Medlemskategori D är till för dig som är deltidsverksam inom musikbranschen och/eller med i ett annat fackförbund (dubbelansluten). Medlemsavgiften är reducerad (185 kr/mån).

Kan jag bli medlem om jag är företagare?

Ja. Om du har enskild firma kan du bli F-medlem och bland annat få tillgång till tjänsten Företagsservice. Driver du företaget i någon annan bolagsform kan du teckna ett A- eller D-medlemskap. Oavsett medlemskategori erbjuder vi förmånliga försäkringar för alla olika bolagsformer. 

Med vilka har Musikerförbundet kollektivavtal?

Sveriges Radio, SVT och UR, Svensk scenkonst, Skivbolagen (IFPI), Restaurangarbetsgivarna (Visita), Folkets hus och parker (FHP).
Därutöver finns lokala avtal med ett stort antal enskilda företag och organisationer.

Var får jag tag i kollektivavtalen? jag vill gärna ha ett eget exemplar

Alla kollektivavtal finns att ladda ned på Mina sidor.

Vad menas med minimilön?

Minimilönen fastställs i kollektivavtalet och får inte underskridas. Det är den absolut lägsta nivån. Men du bör inte nöja dig med att arbetsgivaren erbjuder lön enligt avtal – minimilönen är golvet när du förhandlar.

Kan jag skydda min musik genom Musikerförbundet?

Som medlem kan du kostnadsfritt registrera dina musikaliska verk (för icke medlem kostar det 1 300 kronor per tillfälle).

Registreringen och deponeringen av verken ger från och med ankomstdagen ett bevisvärde vid eventuella kommande upphovsrätttvister.

Vilka regler gäller för upphovsrätten på internet?

Det är inte tillåtet att lägga ut filmer, musik, texter eller bilder utan tillstånd av upphovspersonen.

Inte heller får du för privat bruk kopiera material som lagts ut på nätet utan upphovspersonens medgivande.

Är jag försäkrad under giget som medlem i Musikerförbundet?

Om du arbetar under kollektivavtal har du en arbetsskadeförsäkring som skydd. Även arbetsgivare utan kollektivavtal kan ha tecknat försäkringar för dig – hör med arbetsgivaren.

Som egenföretagare kan du teckna arbetsskadeförsäkring hos Fora.

För medlemmar i kategori A, D, F och S ingår en olycksfallsförsäkring i medlemskapet. Den gäller på heltid och under arbetstid om arbetsskadeförsäkring inte finns. Olycksfallsförsäkringen ersätter inte arbetsskadeförsäkringen utan kan ses som en extra säkerhet för de som saknar en sådan.

U-medlemmar har en olycksfallsförsäkring som gäller under spelningen, resan till och från samt under repetition inför spelningen.

I medlemsavgiften ingår också en ansvarsförsäkring som gäller dig i din yrkesroll som verksam musiker. Den täcker de skadeståndskrav du kan råka ut för om du skadar en annan person eller någons egendom.

Vad kostar det att försäkra sina instrument?

Musikerförbundets instrumentförsäkring gäller i hela världen och finns både för privatperson/enskild firma och företagare. Premien bestäms utifrån marknadsvärdet på instrumenten och vilken instrumentgrupp de tillhör.

För privatperson/enskild firma betalar du 2 % av marknadsvärdet för elektroniska instrument och 1 % för akustiska.

Exempel: Du äger en elgitarr värd 25 000 kr och ett trummset värt 40 000 kr och betalar således 0,02 x 25 000 + 0,01 x 40 000 = 500 + 400 = 900 kr/år.

Instrumentförsäkring för företagare har en högre premie. Om företaget äger samma instrument som i exemplet ovan blir premien 0,048 x 25 000 + 0,024 x 40 000 = 1 200 + 960 = 2 160 kr/år.

Kan jag försäkra mitt företag?

Ja. Vilken företagsförsäkring du ska välja beror på vilken bolagsform du har.

Vi har en försäkring för dig med enskild firma och en för dig som driver ditt företag i en annan bolagsform, till exempel aktiebolag och handelsbolag. Båda omfattar:

 • egendomsförsäkring
 • avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
 • ansvarsförsäkring
 • rättsskyddsförsäkring
 • tjänstereseförsäkring
 • krisförsäkring.

Försäkringspremien är avdragsgill i företaget.

Täcker hemförsäkringen mina instrument?

Nej. Hemförsäkringen täcker inte de instrument som används i din yrkesutövning. Därför bör du teckna en instrumentförsäkring för dem.

Kan Musikerförbundet hjälpa mig om jag är missnöjd med min arbetsmiljö?

Ja, om du arbetar inom Musikerförbundets avtalsområde. Kontrollera först om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, då är det enklare att komma till tals med arbetsgivaren. Musikerförbundets regionala skyddsombud kan utföra en skyddsrond och den vägen ålägga arbetsgivaren att åtgärda bristerna.

Vad betyder RSO?

RSO betyder regionalt skyddsombud. Skyddsombuden gör arbetsplatsbesök för att säkerställa att musikerna kan framföra sin musik i en säker miljö. Man kontrollerar bland annat in- och urlastningsförhållanden, elanslutningar, logernas och scenens skick, spotlights, rampanordningar och brandsläckare.

Vad bör jag tänka på som arrangör beträffande arbetsmiljö?

När arbetsmiljön fungerar bra fungerar ofta verksamheten i stort också väl. Börja med att göra egenkontroll. Du kan också kontakta våra regionala skyddsombud för att få hjälp med tillämpning av lagkrav och rekomendationer på plats.

Kan ni hjälpa mig med deklarationen?

Ja. Varje år tar Musikerförbundet fram en exklusiv deklarationshjälp som medlemmarna kostnadsfritt kan ladda ned från Mina sidor. Som medlem kan du också få rådgivning av våra juridiska experter.

Vilka regler gäller för resor i tjänsten?

Om frilansande musikers resor till spelplatsen ska betraktas som tjänsteresor, arbetsplatsresor eller ingetdera har varit en stötesten för många arrangörer och musiker.

2008 meddelade Skatteverket att en frilansande musiker som tar tillfälliga uppdrag på olika spelplatser bör anses ha sitt tjänsteställe i replokalen, alternativt i bostaden, om merparten av förberedelser och annat arbete i verksamheten kontinuerligt utförs där. En uppdragsgivare som tillfälligt engagerar frilansmusiker för en eller ett fåtal spelningar ska varken göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på reseersättning och traktamente till musikerna. Sådana ersättningar bör ses som ersättning för kostnader i tjänsten.

En musiker som engageras för att spela på samma plats under en period längre än en vecka  – t.ex. en konserthall eller studio – har däremot sitt tjänsteställe där.

----------------------------------------------

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan