Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem MEDLEMSSERVICE Trygghetsfond

fredag24 maj 2024

Trygghetsfond

 

Förskottsbetalning på dina löne- och gagefordringar

Trygghetsfonden är en försäkringsfond som har till uppgift att vid uppkomna löne- och gagefordringar i samband med AMA-engagemang betala förskott till medlemmar i förbundet.

Som A- eller D-medlem har du rätt att ansluta dig till Trygghetsfonden för en engångsavgift på 100 kronor. Anslutningen sker genom att du erlägger en anslutningsavgift. Den kvarstår under tiden för medlemskapet i Musikerförbundet och upphör automatiskt vid avslutat medlemskap. (Anslutna före år 2001 som sedan dess betalat sina vanliga medlemsavgifter behöver inte betala ny anslutningsavgift till Trygghetsfonden eller skicka in en ny anmälan.)

Vid eventuellt återinträde i förbundet krävs ny anslutningsavgift.

Fonden finansieras genom anslutningsavgifter och avsättning av visst belopp per kontrakt, som skrivs ut av Musikerförbundet eller genom förbundets direkta medverkan. Beloppet fastställs av förbundsmötet. Fondens medel förvaltas av Musikerförbundet.

 


 

Trygghetsfonden träder in om du uppfyller följande villkor:

 • Du skall har varit medlem i Musikerförbundet under minst sex (6) månader och vara ansluten till Trygghetsfonden.
 • Du skall ha betalat dina avgifter till förbundet.
 • Du har fullgjort dina åtagande enligt kontraktet.
 • Du har infunnit dig på spelplatsen, om inte skriftligt återbud lämnats.
 • Du har inte (via meddelat återbud) avvisat annat godtagbart engagemang.

Om du iakttar följande:

 • Anmälan till Trygghetsfonden med begäran om förskott skall inges senast en (1) månad efter det att du fått besked om att kontrakterat engagemang inställts eller att den lön/ersättning du avtalat inte utbetalas.
 • Överlåtelse av din gagefordran till Musikerförbundet skall ske när du gör anmälan.

Om kontraktet uppfyller följande villkor:

 • Kontraktet har utfärdats med Förbundets medverkan eller har skrivits via AMA.
 • Kontraktet är undertecknat av båda parter.
 • Kontraktet har inte upphävts genom muntlig eller skriftlig överenskommelse.

Om du inte får ut ditt gage:

 • Trygghetsfonden förskotterar 50 procent av gaget.
 • Förbundet tar hand om indrivning av skulden.

Anmärkning: Trygghetsfonden kan inte utnyttjas för royaltybaserad inspelningsmedverkan eller liknande engagemang.

Ladda ned blanketten Anslutningsanmälan T-fonden på Mina sidor.

 

 

 

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan