Musikerförbundet

08-587 060 00 | Webbmejl  |  Kontakt  | MobilvyLänkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem MEDLEMSSERVICE Sök pengar! Stipendier

fredag24 maj 2024

Stipendier

 

Det finns miljontals stipendiekronor för musiker att söka. här listar vi ett urval. Datumen avser sista ansökningsdag. Lycka till med dina ansökningar!

 

15 april

Svenska Musikerförbundets stipendiefond

Musikerförbundets stipendiefond delar årligen ut stipendier och studiebidrag. Syftet är att stimulera och underlätta utbildning för kulturfrämjande ändamål inom förbundets verksamhetsområde. De har alltså inte karaktären av understöd eller projektbidrag och är heller inte avsedda för instrumentinköp eller liknande.

Endast medlemmar i Musikerförbundet kan söka. Besluten fattas av ordinarie förbundsmöte före maj månads utgång, efter beredning och förslag från en av förbundsmötet utsedd stipendiekommitté.

Maila din ansökan till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Ansökningsblanketten finns att ladda ned på Mina sidor.

 

30 november

Georg Abrahamsson Lundqvists fond

Denna fond, som förvaltas av Musikerförbundet, delar årligen ut några stipendier av understödskaraktär till behövande musiker. Fondens avkastning ska disponeras av förbundsstyrelsen för understöd åt behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta svenska musiker.

Stipendierna kan sökas, men även förslag från andra medlemmar i Musikerförbundet kan ligga till grund för beslut om utdelning.

Skicka en skriftlig ansökan till
Svenska Musikerförbundet
Box 49144
100 29 Stockholm

Inga särskilda formulär behövs. Märk kuvertet Stipendium.

Beslutet om stipendater fattas på förbundsstyrelsens decembermöte, och utdelningen sker vanligen vid juletid.

 

30 november

Johan Ludvig Ohlson och hans hustru Lottens fond

Denna fond förvaltas av Kungl. Musikaliska Akademien, som årligen brukar tilldela Musikerförbundet ett belopp för utdelning till behövande musiker. Ändamålet är detsamma som för Georg Abrahamsson Lundqvist fond.

Skicka en skriftlig ansökan till
Svenska Musikerförbundet
Box 49144
100 29 Stockholm

Inga särskilda formulär behövs. Märk kuvertet Stipendium.

Beslut om utdelning fattas på förbundsstyrelsens decembermöte. 

 

STIPENDIER SOM FÖRVALTAS AV ANDRA ORGANISATIONER OCH STIFTELSER

 

1 februari

Kulturfonden för Sverige och Finland

Till exempel förmedling av färdiga musikprogram i Finland eller finsktsvenskt samarbete inom musik, stöd upp till 50 000 kr.

Ansök även 1 oktober.

kulturfonden.net

 

5 februari

Konstnärsnämndens bidrag/stipendium för internationellt kulturutbyte

Avser främst resekostnader vid gästspel, turné, uppförande vid festival eller olika samarbetsprojekt, 3 000–30 000 kr.

Ansök även 2 maj, 3 september och 5 november.

konstnarsnamnden.se

 

17 februari

Konstnärsnämndens arbetsstipendier

Varje år fördelas cirka 200 stipendier på ett, två eller fem år inom musikområdet på 50 000/100 000 kr vardera.

konstnarsnamnden.se

 

25 februari

Ted Gärdestad-stipendiet

För sökanden som är max 25 år och skriver text och/eller musik på svenska. Stipendiesumman är 40 000 kr.

skap.se

 

18 mars

Evert Taube-stipendiet

För upphovsmän eller andra personer eller organisationer som verkar i Evert Taubes anda. Stipendiesumman är 40 000 kr.

skap.se

 

31 mars

Sonia & Gustav Forssius Stiftelse

Stiftelsens huvudsyfte är att hjälpa unga svenska musiker och konstnärer till vidare studier och etablering i Frankrike. Svenska medborgare som är bosatta eller vistas stadigvarande i Frankrike kan söka pengar.

forssiusstiftelse.com

3 maj

Rosenborg-Gehrmans studiestipendium

100 000 kr till begåvad musikstuderande i ett viktigt stadium av sin utbildning.

gehrmans.se

 

1 maj–30 september

Musikaliska akademiens nationella och lokala stipendier

Avsedda att främja ungamusikstuderandes utbildning. Stipendierna avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Exempel:

  • Nationella stipendier avseende det västerländska konstmusikområdet, 25 000 och 75 000 kr.
  • Studerande på folkmusik- och jazzområdena som är antagen och bedriver studier vid svensk eller utländsk högskola eller på annat sätt bedriver högskolemässiga studier enligt behörighetsbestämmelserna, 75 000 kr.

musakad.se

 

15 juli

Arvid Brieands stiftelses stipendium

För sångare som inte utbildas vid statligt musikinstitut.

Skicka en skriftlig ansökan till
Nordea Stiftelseadministration
G 261 71 Stockholm

 

26 september

Stims stipendier

För medlemmar i Stim, på 25 000 kr och 50 000 kr.

stim.se

 

30 september

Gustav Fränckels understödsstiftelse

För personer som arbetar eller har arbetat som musiker. Stiftelsens ändamål är att dela ut understöd till behövande svenska eller utländska musiker bosatta i Sverige. Företräde har personer som har arbetat som musiker på så kallade fria restauranger i Stockholm, företrädesvis Hasselbacken eller Berns salonger. Det ses dock inte som ett krav.

Ansökningsblankett finns på stiftelseansokan.se.
 

30 september

J:son-stipendiet

Varje år delas J:son-stipendiet ut till en ung instrumentalist och kompositör som arbetar genreöverskridande i Björn J:son Lindhs anda. Syftet är i första hand att stödja och främja mottagarens fortsatta musikaliska utveckling. Sökanden ska vara bosatt och verksam i Sverige, fylla högst 35 det år ansökan avser och inte ha tilldelats stipendiet tidigare.

Stipendiesumman är på 25 000 kronor och delas ut i december.

Ansökningsperioden är 15 augusti–30 september.

För information om hur du ansöker, besök bjornjsonlindh.se.

 

30 september

Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond

Stipendier för kortare arbetsvistelser (ca 3 veckor) i Villa San Michele på Capri.

villasanmichele.eu

 

30 september

Ruud-Wallenbergs fond

Stipendium för vidare sångstudier till unga, begåvade sångare bosatta i Norge eller Sverige. Ges företrädevis till personer under 30 år. Den sökande ska vilja ha sång som sitt yrke.

Med ansökningen ska följa en inspelning med en aria och en romans samt ett uttalande från den sökandes pedagog vid tillfället för ansökningen. Den ska även innehålla upplysningar om stämma, ålder och utbildning.

Stipendiebeloppet är 20 000–50 000 kr. Kunggörelse vid skolor i båda länderna.

Skicka en skriftlig ansökan till
Advokat Bente Holmvang, Bull & Co
postboks 552, Sentrum
0105 Oslo
Norge
Tel: 0047-23 01 01 01

 

1 oktober

Olu Birgit Jeppsons fond

För musikterapi, stipendier för internationella musikterapikonfereser, studieresor med mera.

musakad.se

 

15 oktober–15 januari

Längmanska kulturfonden

Stipendier på 15 000-40 000 kr för särskilda ändamål inom till exempel musik.

langmanska.se

 

31 oktober

Stiftelsen Alvar Kraft

Stipendier, resebidrag med mera för främjandet av unga svenska tonsättares studier och utbildning på 5 000–10 000 kr.

fst.se

 

13 november

Konstnärsnämndens projektbidrag

Kan sökas för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

konstnarsnamnden.se

 

19 december

Albin Hagströms Minnesfond

Stipendium för dragspelare och gitarrister inom populärmusik.

musakad.se

 

 

 

 

 

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan